Eğitim

İTÜ İşletme Fakültesi

İşletme Fakültesi, mimari karakterini bu güçlü tarihi yapılar ve açık alanlarla kurduğu ilişkiden almaktadır. Özellikle tarihi yapıların Ampir üslubunu kavrayarak modern bir yaklaşımla yorumlamak tasarımın ana fikrini oluşturmaktadır.

İKU Ataköy 2 Yerleşkesi

Çağdaş bir kent içi kampüsü olarak öğrencileri; kentsel, toplumsal ve kültürel yaşamı deneyimleyerek yaşama hazırlayacak biçimde farklı işlevlerden oluşmaktadır. Yaklaşık 10000 öğrencin yaşayacağı İKÜ Ataköy 2 yerleşkesi “İlham Veren Kampüs”  konseptiyle  tasarlanmıştır.

Şişli Lisesi Mimari Projesi

Şişli Lisesi’nin bulunduğu alanda yapılacak olan yeni lise hem bulunduğu kentsel merkez için bir yenilenme dinamiği getirmeli hem de bir eğitim yapısı olarak çok boyutlu öğrenmeyi teşvik edecek mekansal  düzenleri içermelidir.

ODTÜ Öğrenci Merkez Binası

ODTÜ Türkiye’nin siyasal, bilimsel, ekonomik, teknolojik, toplumsal ve kültürel yaşamında etkin bir işlevi olan bir üniversitedir.Üniversite bu işlevini her yıl mezun ettiği yüzlerce öğrenci aracılığıyla yerine getirmektedir. ODTÜ’ nün devrimci, özgürlükçü ve yaratıcı ruhu üniversite eğitimi süresince kampüs yaşamı döneminde biçimlenmektedir.

İpekyolu Üniversitesi Trabzon Y.

Karadeniz Bölgesi zengin tarihsel, kültürel ve mimari birikime sahiptir. Bu bağlamda , kendine özgü bir mimari ile estetik bir dil oluşturmuştur. Bu estetik dil malzeme, iklim ve topoğrafyaya bağlı olarak biçimlenmiştir.

ODTÜ KKTC Yönetim Binası

Temel düşünce mevcut çevrenin sahip olduğu yapı dokusuyla organik bağ kuracak biçimde kütlesel ve mekansal kompozisyonun yaratılmasıdır.