Stüdyo

Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

 

Biz ?

Prof. Dr. Gülay Keleş Usta

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1993 yılında Bina Bilgisi- Tasarım anabilim dalında doktorasını tamamlamış, 1996 yılında doçent , 2004 yılında profesör unvanı kazanmıştır. Yurt içi ve yurt dışı çeşitli ulusal ve uluslar arası kongrelere katılmış ve bildiri sunmuş, hakemli dergilerde ve çeşitli mimarlık yayın organlarında makaleleri yayımlanmış olan Usta’ nın “Anadolu Türk Mimarlığı İçin Görsel Sözlük” adlı kitabı bulunmaktadır. Prof. Dr. Usta akademik ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra çeşitli ulusal ve uluslar arası mimari proje yarışmalarına, mimarlık sergilerine katılmış ve ödüller almıştır. Çeşitli kongre, seminer, sergi, workshop düzenlemiş, bilim kurulu üyeliği, hakemlik, moderatörlük, bilimsel araştırma yöneticiliği, tez yürütücülükleri yapmış olan Prof. Dr. Gülay K. Usta, halen İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ayhan Usta

1962 yılında Ordu’da doğdu. KTÜ Mühendislik Mimarlık fakültesi Mimarlık Bölümünden 1985’de mezun oldu. Aynı yıl Bina Bilgisi ana bilim dalında. araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1988’de yüksek lisans tezini, 1994’de “Anadolu Türk Mimarlığında Form Analizi” konulu doktora tezini tamamladı. 2012 yılına kadar aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Usta, mezuniyetinden bu yana çeşitli mimarlık sergilerine, ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarına katıldı ve çeşitli ödüller kazandı. Yurt içi ve yurt dışında kongrelere bildiri ile katılan Usta’nın çeşitli dergilerde basılmış makaleleri bulunmaktadır. Usta halen İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ali Kemal Şeremet

1985 yılında Trabzon’da doğdu. KTÜ Mühendislik Mimarlık fakültesi Mimarlık Bölümünden 2004’de mezun oldu. Mezuniyetinden bu yana çeşitli mimarlık sergilerine, ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarına katıldı ve çeşitli ödüller kazandı. Bunlardan bazılarının uygulama projelerini hazırladı. Çalışmalarını kurucu ortağı olduğu MODERN MİMARLAR TASARIM şirketinde sürdürmektedir

 

Tasarım ?

Eleştirel pek çok kullanım alanı için modernist sanat, Harold Rosemberdin “Yeninin geleneği’ dediği şeyi sanat saymaktır. Deneyseldir, biçimsel olarak kompleks., eliptiktir, içinde yaratmanın olduğu ölçüde yeniden yaratmanın da öğelerini barındırır. Modem Mimarlar mimarlık mesleğini, bu bağlamda “şimdi değil, tam şimdiki zamanda” insan ve çevresi (doğal, kentsel, toplumsal, kişisel) arasındaki ilişkiye müdahale etme sanatı olarak yorumlamaktadırlar. Bu yorumlama sürecinde; insanın fiziksel ve Cinsel gereksinimlerini karşılamak amacıyla yapılan müdahalelerin toplumsal, kültürel, ekonomik, ekolojik, politik, felsefi ve teknolojik boyutu yaratıcı düşünce ile biçimlenmekte ve diğer sanatlardan farklı olarak üç boyutlu hacimsel bir yapı olan mimari mekana dönüşmektedir.

Modem Mimarlara göre tasarımcı, yaratıcılık açısından özgür olmakla birlikte; yer, mekan, ilişkiler, olaylar, yaşantılar ve inançlar kısaca kültürel olgulara bağlı olarak gelişen, insanın mikro kozmik evrenini de dikkate almak zorundadır. Çünkü varlıksal mekan olarak tanımlanan bu evren, insanın algı sistemine bağlı olarak geliştirdiği psikolojik bir kavramdır. Schulz’un tanımıyla varlıksal mekan İnsanın deneyimlerin-den, anılarından çeşitli simgelerden ve çevresel algılardan oluştuğu için belleğinde canlı tuttuğu birikimler olup kendi var oluş boyutlarından biridir.

Bir mimari mekanın, gerçek anlamda meşrutiyet kazanması ancak bu varlıksal me-kanla ilgili kodların yaratılan mekanda sürdürülmesi ve deneyimlenmesi ile mümkündür. İşte Modern Mimarlar’ın tasarım yaklaşımının temel düşüncesini bu gerçeklik oluşturmaktadır. Modem Mimarlar mimarlığın kalıcı sanatsal bir eylem olduğunun farkında olarak; geçici olan moda akımlara, düşünce sistemlerine ve gündelik üretme biçimi olan popülizme yönelmeden ancak bunların kültürel bir olgu olarak kabul ederek yukarıda tanımlanan gerçeklik doğrultusunda varlıksal mekan kodlarını içeren rasyonel mimari mekanlar tasarlamaktadırlar..

 

 

 


2020
İstanbul Senin, Haliç Kıyıları 7. Bölge 3. Ödül

2011
Manisa Belediyesi Hizmet Binası Ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması 4. Ödül

2011
Ytong Ulusal Mimari Tasarım Yarışması ; “Çatılar Ve Sürdürülebilirlik” 1. Ödül

2010
Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması Mansiyon

2010
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması Mansiyon

2010
İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması Mansiyon

2010
Zonguldak Lavuar Koruma Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Projesi Yarışması Mansiyon

2010
Yaya Üst Geçitleri Fikir Proje Yarışması Mansiyon

2009
İstanbul Kayabaşı Bölgesi için Konut Tasarımı Mimari Fikir Proje Yarışması Satın Alma

2019
Denizli Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması Satın Alma

2008
Danıştay Bakanlığı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması Mansiyon

2008
Kayseri İç Kalesi’nin Konularak Kültür ve Sanat Ortamına Dönüştürülmesi için iki Kademeli Ulusal Mimarlık Yarışması 3. Ödül

2008
Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi-Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması Mansiyon

2007
Başakşehir Kent Merkezi İl Kademeli-Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması 1. Ödül

2007
İpekyolu Üniversitesi Trabzon Yerleşkesi Kampusu Master Plan Çalışması 4 .Ödül

 

 

2007
Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması Satın Alma

2007
Maltepe Bölge Parkı Fikir Proje Yarışması Satın Alma

2006
Trabzon Eski Tekel Binası Yeniden Canlandırma Mimari Proje Yarışması 2. Ödül

2006
Balıkesir Çamlık Kentsel ve Mimari Tararım Ulusal Proje Yarışması Mansiyon

2006
Kahramanmaraş Belediyesi Başkanlığı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması Mansiyon

2006
Ünye Belediyesi Kentsel Meydanı-Yunus Emre Parkı Kentsel Tasarım Proje Yarışmas Mansiyon

2006
İstanbul “Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi” Yarışması 3. Ödül 

2006
Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminal Kopleksi Kentsel Tararım ve Mimari Proje Yarışması Mansiyon

2005
Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası Bursa Şubesi ve Lojman Binası Proje Yarışması Mansiyon

2005
İstanbul Pendik Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması Satın Alma

2005
Sivas Fuar-Kongre ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması 1. Ödül

2004
Anayasa Mahkemesi Binası Mimari Proje Yarışması 3. Ödül

2003
Türkiye Noterler Birliği Merkez Binası ve Kültüre- Sosyal Tesisleri Mimari Proje Yarışması 3. Ödül

2001
T.C Çevre Bakanlığı Mimari Proje Yarışması 1. Ödül
Emeği Geçenler

Abdullah Çıkrıkcı   ·   Ali Tavlaşoğlu   ·   Atakan Palaşoğlu   ·   Ayhan Karadayı   ·   Cem Katkat   ·   Furkan Şanlı   ·   Güneş Erden  ·   Hüseyin Tok   ·   Kadir Uyanık  ·   Macit Okman   ·   Melike Okutan ·   Müge Özkan   ·   Necmeddin Selimoğlu ·   Nilay Dağlar   ·   Osman Arıcılar ·   Sıddık Güvendi   ·   Tunahan Koç  ·   Zafer Ertürk   ·   Çetin Ayık ·   Özge Cordan   ·   Özgür M.Balcı   ·   Şükrü Henden

 

Copy link
Powered by Social Snap