ODTÜ KKTC Yönetim Binası

ODTÜ KKTC KUZEY KAMPÜSÜ YÖNETİM BİNASI

Projenin temel düşüncesi; mevcut çevrenin sahip olduğu yapı dokusuyla organik bağ kuracak biçimde kütlesel ve mekansal  kompozisyonun yaratılmasıdır. Kütlenin pozisyonlarını belirleyen temel unsurlar; üniversite meydanı, manzara yönü, klimatik sokak ve tünelin konumu ile birlikte yapıyı zaman içinde meydana gelecek farklı kullanım gereksinimlerine cevap verecek biçimde basit kübik formlardan ibaret kılma düşüncesidir.

Bunun dışında kampüs yaşamının dinamizmini farklı kotlarda yaratılan açık mekanlarla yansıtmak ve yaşatmak projenin öncelikli hedeflerinden biridir. 

 

 


Projede klimatik koşullar, cephe kabuğunun kimliğini belirlemede öncelikli kaygıları oluşturmuştur. Özellikle farklı yüzeylerde cephede yer alan sütun dizileri güneş kırıcı/gölgeli mekan elde etme düşüncesinin uzantısı olarak  bir anlamda tarihsel bir referansı  da  çağrıştırmaktadır.

Bölgenin özellikle yaz aylarında aşırı sıcak oluşu projede dış mekanı biçimlendirmede öncelikli bir rol oynamıştır. Klimatik sokak olarak tanımladığımız bu alan bir yandan hakim rüzgarla serinlerken öte yandan işlevleri bağlayan lineer bir çatıyla  gölgeli bir kamusal kullanım  mekanı  yaratmaktadır.  

Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap