Noterler Birliği Merkez Binası

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ MERKEZ BİNASI

Tasarımın esas  düşüncesi konunun taşıdığı ikili duruma karşılık gelecek biçimde kamusal bir ön alan ve özel bir iç avlu yaratmaktır. Bu amaçla, arazi olanakları uzak ve yakın çevre verileri değerlendirilerek yönler ve işlevsel kurgu zonları belirlenmiştir. Çalışmada kamusal ön alana sınır oluşturan yüzeyler merkez yönetim binasına ait duvarları oluşturmaktadır. Özel iç avluyu sınırlayan duvarlar ise zeminle buluştuğu kotlarda tümüyle sosyal ve kültürel işlevlere ayrılmıştır.

Yüzme havuzu gibi işlevler dikkate alınarak avlu güneye açılmaktadır.Her ne kadar güneyde oto tesisleri konumlansa da gerek yol kotuna göre alt kotlarda kalması ile. gerekse bu bölgede sınırı vurgulayan bitki örtüsünü çoğaltarak bu olumsuzluğun giderilebileceği düşünülmektedir.


Projede iki temel girişten biri olan merkez yönetim binasının girişi kamusal ön bahçede şeffaf bir giriş holü ile sağlanmaktadır. Merkez yönetim binasının köşe algısına dayalı form kurgusunun avlu yüzeyinde yaratılan kış bahçesi zengin bir iç mekan ve avlu vistasına açılmaktadır.

Diğer giriş ise yan cepheden olup avlu , konferans salonu, yeme-içme ve konaklama birimlerine yönlenmektedir. Bu giriş sanki bir tür sokak kapısı konumundadır. Bu projede taşlık diye tanımlanan avlu bütün giriş hollerine merdiven, çıkmalar, kolonad gibi Türk mimarisinin avlu/taşlık imgesini çağrıştıran mekansal öğelerle zenginleştirilmiştir.  Türk Noterler Birliği  binasının simgesel boyutu ise kamusal ön bahçeyi saran sundurma olarak düşünülmüştür.


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap