Altın Portakal Film Müzesi

ALTIN PORTAKAL FİLM MÜZESİ

‘Farklı  zaman  ve farklı  mekanlardaki  yaşamı  kurgulamak’ Yer’in  senaryosunu  görselleştirmek,

Sinema; dün, bugün, yarın zaman üçlüsünde  yaşanmış,  yaşanan ve yaşanacak olanlara ilişkin senoryalaştırılmış yaşamı  sanatsal gramer içinde  ışık aracılığıyla görselleştirmektedir. mimarlık ise  yaşamın  sahnesi olan mekanı yerin  kimliğine  bağlı  olarak sanatsal sanatsal  gramer içinde  yaratmakdır.

Bu  bağlamda  antalya  altın portakal  film  müzesinde mekansal kurgunun  kavramsal  yapısı   yer’in  senaryosunu  görselleştirmek  olarak  belirlenmiştir. gerçektende  yer’in  sahip  olduğu  bakı zenginliği,yakın  çevredeki  peyzaj, antalya’nın   karakteristik  yapısı,  antalya  açık   hava   film  müzesi  ile  görsel  ilişki  sözkonusu  senaryoda önemli  roller  üstlenmektedir.


 

İşte  antalya  altın  portakal  film  müzesi  için  önerilen yapı senaryoyu  yaşama  geçirecek  bir yönetmen olmak durumundadır.  senaryodaki  rollerin  ne zaman,  nerede  ve  nasıl  olacağı,  roller  arasındaki  diyaloğu, sağneler  arasındaki  geçişi  ve  sonuçta  kurguyu  sağlayan bir  yönetmen.

Antalya  altın  portakal  film  müzesi  bulunduğu  yerde  bir  yönetmen  kesinliği,  kararlığı  ve  ustalığını yansıtmalıdır.senaryodaki  ışık  ve  görme  duygusunu  yönlendiren ve  mekanlar arası  ilişkiyi  sağlayan optical  giriş  holü,  yapının   yan ve  üst  yüzeylerinde,  cephe ve  çatı  düzlemlerindeki  ışığı  ayarlayan vızor  ve  kalıcı  geçici  sergi  salonlarındaki   ışığı  kıran  objektif  yapının  ana öğelerini  oluşturmaktadır.


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap