İpekyolu Üniversitesi Trabzon Y.

İPEKYOLU ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ MASTER PLANI FİKİR ÇALIŞMASI

İpekyolu Üniversitesi Yerleşkesi Gürbulak Belediyesi sınırları içindeki alan ile Akyazı Belediyesi  sınırları içinde  kalan alanlardan oluşmaktadır.

Her iki bölge de topoğrafik açıdan  oldukça eğimli olup tepe karakteri sunmaktadır. Bu nedenle kampus yerleşmeleri için  esas olan sürdürülebilirlik yaklaşımı  çerçevesinde  yaya erişimi öne  çıkarılmıştır.Ne var ki arazinin  eğimli karakteri  gerek bina yerleşmelerini,  gerekse yaya erişimini rampa ve  merdivenler aracılığıyla  gerçekleştirmeyi kaçınılmaz kılmaktadır.  Bu bağlamda  kampus yerleşkesi;

  1. Ulaşım

Akyazı bölgesindeki yerleşke  mevcut imar yolu ile  ikiye bölünmüştür. Oysa kampüsler için en  önemli kararlardan biri proje alanı için  güvenlik ve yaya-taşıt sirkülasyonu açısından dengeli bir örüntünün  elde edilmesidir.

Bu amaçla; alanı ayıran mevcut yol proje alanı çevresinden geçirilmiştir.Böylece  proje alanının üst bölümünde  eğitim/ öğretim alanları kalırken , alt bölümünde öğrenci merkezi ve öğrenci yurtları gruplanmıştır.

2.Yerleşke Konsepti

Kampus yerleşkesinin   konseptini seyir merdivenleri allesi oluşturmaktadır.

Arazinin üst kotundan  yurtlar bölgesine doğru düşen  seyir merdivenleri  güçlü bir iletişim ve etkileşim  ortamını yaratması amaçlanmıştır. Bu bölge bir yanda kitaplık ve kültür merkezi ile  sınırlanırken, öte yandan eğitim öğretim bloklarına açılmaktadır.

Bu bölgenin en üst kotunda idari merkez yer almaktadır.Böylece yerleşke hiyerarşisi  konusunda  güçlü mekansal odaklar  yaratılmıştır. Ne var ki  demokratik , özgürlükçü ve  çağdaş bir eğitim merkezi amaçlandığı için, bu merkez  öğrenci blokları ile iç içe  kurgulanmıştır.

3.İşlevsel Yorumlama

Yarışma şartnamesinde  vurgulandığı gibi  üniversite; fakülte ve bölümler hiyerarşisi yerine  proğramların öne çıktığı bir üniversite mekan  kurgusu önerilmiştir.Bu nedenle bizim  önerimizin mekansal kurgusunun temelini proğram ağırlıklı işlevsel yorumlama oluşturmaktadır.

Merkezden başlayarak derslikler, özel amaçlı derslikler, enstitüler, araştırma merkezleri  ve meslek yüksek okulları  gibi işlevsel bir açılım kurgulanmaktadır. Bu açılım içinde  6 esas proğramı  temsil eden  6 kol  kurgulanmıştır. Bu kollar etaplı  yorumlamaya bağlı  olarak gelişecek olup , zaman içinde işlevsel değişikliğe  uyarlanacak biçimde  tasarlanmıştır.  Esas işlevi  akademik kadro ve enstitüler olarak kurgulanmıştır.

  1. Estetik Yorumlama

Karadeniz Bölgesi  zengin tarihsel,  kültürel ve mimari birikime sahiptir. Bu bağlamda ,  kendine özgü bir mimari ile estetik bir dil oluşturmuştur.  Bu estetik dil malzeme, iklim ve topoğrafyaya bağlı olarak biçimlenmiştir.

Buradan hareketle, bizim önerimizde  çelik, cam , brüt beton ve ahşap malzemeler  çağdaş bir dil oluşturacak  biçimde  kullanılmıştır.   


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap