Troya Müzesi Mimari Projesi

TROYA MÜZESİ MİMARİ PROJESİ 

Troya Müzesi Mimari Açıklama raporu 3 bölümden oluşmaktadır.

1.Mimari Konsept;

Troya Müzesi Antik Troya Ören Yerinin etkileşim alanı içinde  ve Tevfikiye Köyünün hemen karşısında konumlanması planlanmaktadır. Homerosun İlyada Destanında anlatılan kent olan Troya tüm tarihsel dönemler boyunca  9 katmandan oluşmaktadır. Surları, kent kapıları, Atena Tapınağı ve güzel evleri ile kent uzun  zaman sürmüş savaşlara sahne olmuştur. Homeros İlyada Destanında bu savaşın son on gününü ve savaşın sahnesi olan Troya’yı anlatmaktadır.

Tarihde çeşitli olaylara sahne olmuş Troya Kentini bir anlamda belleğini sergileyecek olan müze nasıl bir mimari konseptle tasarlanmalıdır.

Antik kentin Çanakkale kent merkezinden uzakta ve en yakın yerleşke konumundaki Tevfikiye köyünün mekansal açıdan niteliksiz ve hizmet açısından organize edilmemiş  bir görünümü tasarım için önemli sorunlardan biridir. Öte yandan  Troya Ören yerini görmeye gelenlerin kentin görkemli geçmişini belleklerinde yeterince canlandırabilecekleri anlatımlara ve çoğu toprak altında olan tarihi kent katmanlarına ait kalıntılarını göremiyor olmaları, Troya Müzesinin her hangi bir müze tasarımından farklı bir konuma taşımaktadır. Bu nedenle Troya Müzesi için bizim önerimiz kapalı, açık ve yarı açık alanları birlikte organize edilmiş bir yerleşke konsepti içinde müzenin tasarlanması olarak belirlenmiştir.

Bu amaçla  Troya Kentinin birinci katmanında yer alan ve bilinen en eski tek odalı ev örneği olan Megaron bir arkitip olarak seçilmiştir.

 Megaronun  tek odalı bir mekan olması düşüncesinden hareketle müze programında belirlenen işlevler, işlevsel ilişkiler içinde gruplanarak tek hacimli, yeni bir genel tip geliştirilmiştir. Bu genel tip 2 megaronun yanyana gelmesiyle elde edilen bir büyüklüğün oranlarını yakalamaktadır.  İşte müze yerleşkesinin mekansal örüntüsünün  bu tek odalı birimin (genel tipin)  organizasyon oluşturmaktadır.

Bu örüntünün kapalı, açık ve yarı açık mekansal düzenini söz konusu birimin yarattığı ızgara kompozisyon belirlemektedir. Böylece tek hacimli müze mekanı tasarlamak yerine adeta antik Troya kentini tüm mekansal örüntüleriyle yeniden canlandırmaya yönelik bir müze yerleşkesi tasarlanmış oldu.


2.İşlevsel Organizasyon, 

Müze programı incelendiğinde 6 bölümden oluştuğu görülmektedir. Bunlar;

  • Girişler
  • Sergileme Mekanları
  • Eğitim-Araştırma Mekanları
  • Sosyal – Kültürel Mekanlar
  • Servis Mekanları
  • Açık ve Yarı açık mekanlardır.

Müze için belirlenen bu 6 işlev başlığı daha önce tanımlanan ızgara yaklaşımı içinde gruplanarak çözümlenmeye çalışılmıştır. Giriş mekanı esas olarak işlevsel gruplamayı 2 bölgeye ayırmaktadır. Bunlar; Sergileme Mekanları ve Sosyal Kültürel mekanlar olup  bu gruplama yarı açık mekansal düzenlemenin bir  parçası biçiminde gerçekleştirilmiştir.

 

Kapalı hacimlerin tümü hem iç avlular hemde yarı açık mekanları tanımlayan dış avlularla birlikte var olacak biçimde gruplandırılmıştır. Bu organizasyon müzeyi gezen ziyaretçi için Troya sokaklarındaki yaşamı ve mekanı -zamanı keşfetme duygunun yaratılacağı düşünülmektedir. Öte yandan işlevlerin tek bir oda içinde çözümlenmesi oda içindeki etkinliklerin izleme, katılma ve merak duygusu yaratarak izleyenlerin müze içinde uzun zaman geçirmesine zemin hazırlamaktadır.

Yerleşke esas olarak 2 kattan oluşmaktadır. Bunlar; Alt zemin ve Üst Zemin kat olarak projede tanımlanmaktadır. Ancak işlevsel organizasyon ilkesi her 2 katda da benzer bir anlayışı yansıtmaktadır. Alt zemin kat özellikle, teknik servisler, depolar, araştırma ve eğitim bölümüne ayrılmıştır.

Yerleşkenin en önemli mimari elemanlarından birini kule seyir anfisi oluşturmaktadır. Antik Troya kenti ve Savaşın geçtiği alanları  panoromik olarak izleye bilmek için tasarlanmış  bu mekan bir anfi düzenine sahiptir.

 

 


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap