Sivas Fuar-Kongre ve Kültür M.

SİVAS FUAR-KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ  

Sivas Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı bir şehir olarak Türkiye’nin toplumsal, kültürel, tarihsel ve politik yaşamında önemli bir yere sahiptir.

Bugün kent merkezi bir yandan görkemli Selçuklu binaları, diğer yandan 1. Ulusal dönem izlerini taşıyan binalar ve sıradan özellik taşıyan binalarla çevrelenmiş durumda olup kentsel yaşam alanı olarak bir bütünlük göstermemektedir.

Sivas 2010 kentsel dönüşüm projesinin yeri yakın zamana kadar askeri bölge olarak kullanılmaktadır.Sivas İl Özel İdaresi‘ne devredilen bu bölgede Anadolu’nun önemli kentsel yerleşmelerinden biri olan Sivas’ın gereksinim duyduğu işlev grupları(eğitim, fuar-kültür-kongre, spor, ticaret ve rekreasyon merkezleri) ile yeni bir kentsel merkez yaratılması  istenmektedir.

Bizim önerimizin temel düşüncesi ise, Kızılırmak’ın  etki alanı içinde olan bu bölgede zeminin barındırdığı özelliklerden de yararlanarak bir gölet oluşturup, bu işlev grupları ile yaya dolaşımını öncelikli tutan bir mimari kompozisyon yaratmaktır. 

Bu yeni kentsel yaşam mekanını tanımlayan mimari elemanlar Cumhuriyetin temel hedefi olan modern bir toplum yaratma isteğinin yansıması olarak çağdaş ve rasyonel bir dile sahiptir.

Bu program  kendi içinde  iki alt  başlıkta ele  alınmıştır.

Bunlardan  birincisi;

Fuar  ve kongre  merkezine ait işlev gruplarından oluşmaktadır. Bu bölüm  kendi içinde  sergi salonları, fuaye, çok amaçlı salon ve kafeteryadan oluşmaktadır.

İkinci grup ise;

Daha çok eğlence ve alış veriş mekanlarından oluşmaktadır. Bu  bölümde ise satış  birimleri, bowling salonu, cep sineması, çocuk oyun alanı, fast-food gibi işlevsel  birimler yer almaktadır.

 


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap