Sivas 2010 Kentsel Tasarımı

SİVAS 2010 KENTSEL TASARIMI  

Sivas Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı bir şehir olarak Türkiye’nin toplumsal, kültürel, tarihsel ve politik yaşamında önemli bir yere sahiptir.

Bugün kent merkezi bir yandan görkemli Selçuklu binaları, diğer yandan 1. Ulusal dönem izlerini taşıyan binalar ve sıradan özellik taşıyan binalarla çevrelenmiş durumda olup kentsel yaşam alanı olarak bir bütünlük göstermemektedir.

Sivas 2010 kentsel dönüşüm projesinin yeri yakın zamana kadar askeri bölge olarak kullanılmaktadır. Sivas İl Özel İdaresi‘ne devredilen bu bölgede Anadolu’nun önemli kentsel yerleşmelerinden biri olan Sivas’ın gereksinim duyduğu işlev grupları(eğitim, fuar-kültür-kongre, spor, ticaret ve rekreasyon merkezleri) ile yeni bir kentsel merkez yaratılması  istenmektedir.






Bizim önerimizin temel düşüncesi ise, Kızılırmak’ın  etki alanı içinde olan bu bölgede zeminin barındırdığı özelliklerden de yararlanarak bir gölet oluşturup, bu işlev grupları ile yaya dolaşımını öncelikli tutan bir mimari kompozisyon yaratmaktır.

Böylece gölet çevresi açık/kapalı rekreasyon alanları barındıran büyük bir kent parkına dönüştürülmüştür. Programdaki işlev grupları bu parkı çevreleyerek dinamik bir kentsel yaşam mekânı oluşturmaktadır.

Bu yeni kentsel yaşam mekanını tanımlayan mimari elemanlar Cumhuriyetin temel hedefi olan modern bir toplum yaratma isteğinin yansıması olarak çağdaş ve rasyonel bir dile sahiptir.

 


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET







 


 

Copy link
Powered by Social Snap