İ. Pendik Belediye Hizmet Binası

İSTANBUL PENDİK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI  

Pendik belediyesi hizmet binası bugünkü yerine taşındığında yapı yakın çevresinde işlevsel ve fiziksel bir değişimi yaşayacaktır.Bir anlamda kentsel gelişim ve dönüşüm sürecini başlatacak bu hareketin Pendik yerleşmesinin varlık mekanını oluşturan kaynaklardan beslenmesi gerekmektedir.Dolayısıyla bizim kentsel gelişim ve dönüşüm  projemizin temel düşüncesi bu varlık mekana ait kodların saptanması ve aşamalı olarak bunun yaşama geçirilmesi oluşturmaktadır.

Bu bağlamda;

1.Pendik yerleşmesinin sözcük anlamı;

İlçenin en eski adı  pantikapion  (pantikape) olarak bilinmektedir.  Bizans  döneminde pantiki  – her tarafı surla çevili  anlamında olup          latin egemenliği döneminde “ büyük  duvar “ anlamına gelen  “peninda –         kot “ ve  “ panli – hion “ adları verilmiştir.

 Beş surlu bir mahallede bulunan beş burun ve beş çıkıntı anlamına     gelen  Pendik adı Osmanlılar döneminde  de kullanılmıştır.Bu  nedenle  yerel yönetimin merkezi olan belediye hizmet     binasından başlayacak bir dönüşüm hareketi öncelikle yerleşkenin           ismini çağrıştıracak mekansal bir düzenlemeyi içermelidir.

2.Pendik yerleşiminin tarihsel süreçte İstanbul kenti için anlamı;

Pendik yerleşkesi tarihsel süreçte  yakın döneme kadar      İstanbul      kentinin sayfiye yeridir. Kent belleğinde olan bu imajı canlandıracak ve denize kadar taşıyacak                mekansal düzenlemeleri   gerçekleştirmek bu anlamda    önemlidir.

Bu bağlamda belediye hizmet binasının mimari konseptini mevcut  kentsel doku içinde kendini var etmeye çalışan  ve  bunu yaparken  de  mesafeli bir duruş sergileyerek bir anlamda demokratik bir tavır sergileyen biçimleniş oluşturmaktır.

Söz konusu oval biçim zengin bir iç mekan çevresinde gelişen büro     alanlarından oluşmaktadır. Ancak dış mekanın sınırlı olanaklarını yapı üst yüzeyine taşıyan dış merdiven sayesinde yemekhane katına ulaşmaktadır.  Bu haliyle  yapı  bir anlamda Pendik’in bir zamanlar sayfiye yeri olmasına  da  göndermede bulunmaktadır.

Belediye hizmet binalarında meclis bir tür kent parlamentosu olup  temel  niteliğinin bu anlamda değerlendirilmesi gerekmektedir.  Pendik belediye  binasında meclis yapı üst yüzeyinde simgesel üst çatı formu üzerinde şeffaf olarak tasarlanmış olup, iç ve dış mekan kurgusu açısından da kuvvetli bir kütlesel  etkiye sahiptir.

 


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap