Diyarbakır Yenişehir Hizmet B.

DİYARBAKIR YENİŞEHİR HİZMET BİNASI  

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Hizmet Binasının mimari konsepti üç ana başlıktan oluşmaktadır.

1-Çevresel Kararlar :

Yenişehir Belediyesi Hizmet Binasının yer alacağı alan iki parçadan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi hizmet binasının yer alacağı parsel, diğeri ise itfaiye müdürlüğünün yer alacağı parseldir. Bu iki parselin mevcut kentsel dokunun belirlediği akslar, ulaşım ilişkileri ve tarihsel anlamda geleneksel avlulu Diyarbakır evlerinin plan tipolojisini yansıtacak biçimde kurgulanması tasarımın öncelikli hedeflerinden biridir. Bu biçimleniş öte yandan Diyarbakır surlarının belirlediği Yenişehir bölgesine doğru dışa dönük nişlere de bir anlamda karşılık vermektedir. Bu bağlamda istasyon caddesi üzerindeki yeşil bant korunarak hizmet binasının meclisi ve başkanlık blokları bu bölgede konumlandırılmıştır. Buna karşılık imar planında yaya yolu olarak belirlenen bölge sokak peyzajı ile yeniden tasarlanarak hem içerdeki avlu bölümüne geçiş sağlamış hem de nikah salonu girişleri, kafeterya, kreş ve anaokulu girişleri bu bölgeye konumlandırılmıştır. Yan yol ise otopark, garaj ve servis girişi ile  bir anlamda eyvanlı avlu yorumunu yansıtan iç meydana girişler için ayrılmıştır.

2-Mekansal Kararlar :

Belediye Hizmet Binaları demokrasinin mekanlarıdır.Demokrasi ise katılım ve temsil ile yaşam bulmaktadır. Bu nedenle bizim tasarımımızda mekansal ilişkileri belirleyen en önemli öge “Katılım’ ı” öne çıkaracak, vurgulayacak bir organizasyon yaratmaktır. Bu amaçla programdaki her öğe kendini kütlesel anlamda dışa vurmaktadır. Farklı biçim, kat ve yönlerde gelişen bu kütlesel ve mekansal organizasyon içeride şeffaf bir atriumda buluşmaktadır. Bizim tasarımımızda demokrasinin mekanı olarak tanımladığımız atrium bütün girişlerinin açıldığı sosyo/kültürel ve politik bir agora niteliğindedir


Programda sosyo/kültürel tesisler olarak verilen bölüm bu üçgen formundaki atriumla ilişkilendirilerek aynı zamanda arsa geometrisi çok iyi değerlendirilmiş ve gerçek anlamda bir iç meydanın da sınırlarından birini oluşturmuştur. Bu bölümün üstü şehir stadyumundan gelen aksı izleyen bir gölgelik amaçlı bir çatı ile örtülmektedir. Öyle ki bir anlamda geleneksel Diyarbakır evlerinde görülen avlu / eyvan kurgusu , havuz / taş zemin kurgusu burada yeniden kurgulanmıştır.

Nikah salonu ise bu aksta  yayalaştırılmış sokağa açılmaktadır. Böylece kalabalıklar için bir sirkülasyon alanı, erişim ve dolaşım açısından sağlanmıştır.

3-İklimsel Kararlar :

Bölgenin iklimsel yapısından ötürü gerek cephe elemanları, gerek üst yüzey kurguları ve kütlesel kompozisyonu yönlendiren atrium’ un kurgusu ekolojik bir duyarlılıkla tasarlanmıştırYaz ve kış ayları için mekanların gereksinim duyduğu ısıl konfor ortamları doğal yöntemlerle sağlanmaktadır. Bu amaçla atrium tüm binanın adeta ısı ve klima merkezidir. 

Burada yer alan havuz alt yüzeyde yer alan pencereler gerekli havayı alarak iç mekanda konfor sıcaklığına getirmekte ve katlara doğru yükselmektedir. Isınmış hava çatı altındaki pencelerden tekrar dışarı verilmektedir.

 Cephe düzlemlerinde ise derin modüler boşluklar güneş kırıcı etkisini sağlamaktadır. İç meydanda ise bu projede modern bir eyvan yorumu niteliğinde olan çatı benzer amaçla gölgelik olarak tasarlanmıştır. Tüm binaların çatı düzlemi hafif çelik konstrüksiyon düşünülmüş olup benzer düşünceyi taşımaktadır.

 


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap