Yönetim

Manisa Belediyesi Hizmet Binası

Manisa belediyesi hizmet binası sosyal, kültürel ve ticaret tesisleri ile yakın çevre düzenleme projesinin tasarlanacağı alan Mimar Sinan Bulvarı paralelinde halen otogar olarak kullanılmaktadır

T.C. Hatay İl Genel Meclisi

Hatay  İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi Hizmet Binası  projesinin tasarlanacağı  yer kent merkezinin dışında, kentsel gelişme  bölgesinin sınırları içersindedir. Bu anlamda çevresel ulaşım aksı olan 75. yıl bulvarı ve kentsel merkezin can damarını oluşturan Asi nehrini birbirine bağlayan Cumhuriyet caddesi  üzerinde  olan proje alanının   paralelinde Altınçay Nehri bulunmaktadır. 

Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi

Topoğrafik ve bitkisel verilerle  çevresel analizler sonucunda belirlenen bölgede yerleşke için mimari konsepti  dış sofa çevresinde gelişen kütlesel ve mekansal organizasyonlar oluşturmaktadır.  Konseptin dış sofa olarak belirlenmesinin nedeni yerleşim bölgesinin topografik yapısından ötürü hem kamusal yüze dönük bir seyir platformu oluşturması, hem de arsadaki koruluk alanı bir ön bahçe olarak kabul ediyor olmasından kaynaklanmaktadır.

Düzce TSO Binası

Ticaret ve Sanayi odaları  en önemli sivil toplum örgütlerinden biridir. Bu nedenle Ticaret ve Sanayi odaları  hizmet binaları odaların misyonunu ve vizyonunu yansıtmalıdır. Düzce Ticaret ve Sanayi odası hizmet binası hem fiziksel çevre koşulları ve imar durumunu, hem de odanın toplumdaki öncü konumunu yansıtacak biçimde tasarlanmalıdır.

Denizli Hükümet Konağı

Konsept “ Kenti Onarmak “ olarak belirlenmiştir. Kentin adeta bir halının dokunması gibi oluştuğu düşünüldüğünde dokuda meydana gelen bozulmaların onarılması ve yenilenmesi gerekmektedir.

Berlin Türk Büyükelçiliği B.

Önerimizde Türk Büyük Elçiliği’nin imaj sorunu biçimsel olarak değil, tümüyle kavramsal düzeyde yorumlanmıştır. Özellikle binlerce yıllık, devlet kurma geleneğine sahip bir ulusun yarattığı bir ideal haline gelmiş.

Trabzon Tekel Binası

Önerimiz iki kütleyi koruyarak belediye hizmet binasına dönüştürmek ve diğer kütle alanında ise yeni bir yapısal ve mekansal oluşuma yönelmek olarak ortaya çıkmııştır.

Manisa Belediyesi Hizmet B.

Dikdörtgen biçimli ağaçlandırılmış bölge meydan karakterine dönüştürülmüştür. Böylece Belediye yapıları için vurgu noktası olan Meclis demokrasinin mekanı olarak Meydanla güçlü diyalog oluşturmaktır.