Yönetim

Atina Hellenikonarea

Atina’nın en önemli mimari simgesi olan Akropolis yani Yüksek Şehir’ e karşılık çökertilmiş bir şehir tasarlamak olarak belirlenmiştir. Çökertilmiş şehir yer altı tanrısı adından yola çıkılarak Hedaspolis ismini almıştır.

Noterler Birliği Merkez Binası

Tasarımın esas düşüncesi konunun taşıdığı ikili duruma karşılık gelecek biçimde kamusal bir ön alan ve özel bir iç avlu yaratmaktır. Bu amaçla, arazi olanakları uzak ve yakın çevre verileri değerlendirilerek yönler ve işlevsel kurgu zonları belirlenmiştir.

İBB Hizmet Binası

Tasarılanan Agora ve Eklesia’ nın kurgulanmasında demokrasinin mekansal oluşumunu yansıtan yerel yönetim yapıları ve demokratik yaşamın düşünsel unsurları dikkate alınmıştır.

Çevre Bakanlığı Hizmet Binası

Türkiye Cumhuriyetinin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihsel değerleri hem gelecek kuşaklara aktarma , hem de çevre bilinci yaratma sorumluluğuna sahip olması gerekliliği üzerinde durulmuştur