Kayseri İç Kalesi Dönüşümü

KAYSERİ İÇ KALESİ’NİN KORUNARAK KÜLTÜR VE SANAT ORTAMINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN İKİ KADEMELİ ULUSAL MİMARLIK YARIŞMASI

 

Tarihi İç Kale’nin  Kültür ve Sanat ortamına dönüştürülmesi aşamasında  tarihi İç Kale’yi dolduran mevcut yapılardan arındırarak bir mahalle karakterinde yeniden işlevlendirmesi  amaçlanmaktadır.

Ancak bu durumda İç Kale’de ki kütlesel ve mekansal biçimlenişin konsepti ne olmalıdır?  Tarihi kalenin bir tür duvar yapısı olduğu düşüncesinden hareketle duvarların zaman içinde meydana gelecek eskime ve strüktürel bozulmaya karşı  nasıl ayakta tutmak gerektiği tartışılmıştır. Bu nedenle Osmanlı Mimarisi’nde strüktürel elemanların açılmasına karşı bir önlem olarak geliştirilen gergi demiri konstrüksiyonu tektonik bir transfer olarak yorumlanmıştır. (Şekil 4) Böylece Tarihi İç Kale de tasarlanacak mahallenin mimari dokusu için  sütrüktürel bir eleman olan “gergi demiri” ni bir arkitip olarak kullana gridal bir sürtüktür geliştirilmiştir.

İç kale içinde tasarlanan mahalle bu gridal sürtüktür esas alınarak  beş aşamalı katmanlaşma sonucunda  kütlesel ve mekansal kimliğine kavuşmuştur.

  • Katman  -1: İç kale içindeki boşluğu zemin altında müze olarak değerlendirildiği katmandır.
  • Katman  0: İç kale içindeki boşluktur.
  • Katman  1: Bu boşluğu üç yönde kale duvarlarına taşıyan sütrüktürel elemanlar mevcuttur.
  • Katman  2: Bir tür galeri katı olarak yorumlanabilecek düzenlemeyi içermektedir.
  • Katman  3: Kale içindeki  strüktürel boşuluğu örten çatı düzlemi ve gezinti yolları içermektedir.
  • Katman  4: Kale içinde kurulan mahallenin güneş kontrol sistemidir.

Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap