İstanbul Kayabaşı Konut T.

İSTANBUL KAYABAŞI BÖLGESİ İÇİN KONUT TASARIMI MİMARİ FİKİR PROJE YARIŞMASI

 

Konut bir toplumun  yaşama alışkanlıklarının, üretim ilişkilerinin mimari mekanda  doğrudan karşılık bulduğu en önemli kültürel göstergelerden biridir. Bu nenenle hemen hemen bütün toplumların kendine özgü bir konut kültürü vardır.

Bir kültürel değer olarak konutun mimari özellikleri mekansallaşırken üç boyutta irdelenmelidir.Bunlar;

  1. Yerleşme  konsepti,
  2. Plan konsepti,
  3. Cephe konsepti.

Kuşkusuz bu özellikleri planın kullanım detaylarından başlayarak daha da ayrıntılandırmak olasıdır. Ne var ki bu üç temel özellik  bir toplumun kültürel özelliklerini okuyabilme açısından esas oluşturmaktadır.

Türkiye toplumunun farklı iklim, kültür, fiziksel çevre, üretim ilişkileri , etnik değerler açısından taşıdığı  çeşitlilik kentlerin dokusunu ve mimari karakterini belirleyen  en önemli ögedir. Özellikle tarihsel dönemlerde oluşan kent- konut dokusu ve onun mimari niteliği bu açıdan büyük bir çeşitlilik göstermektedir.

Her ne kadar çağdaş yaşam biçimlerinin getirdiği makinalaşma ve giderek doğal değer  ve çevrelerden uzaklaşma olgusu somut bir gereklilik olarak karşımızda dururken, bir topluma kimlik değerleri kazandıran tüm kültürel  ölçütler  halen etkisini  sürdürmektedir.

Bu nedenle yeni bir  konut yerleşkesi hazırlanırken emsal hesabına  dayalı konut  bloklarını oluştururken temel sorun matematiksel işlemlerden çok toplumsal ve kültürel yaşam değerlerini öne çıkaran bir anlayışı  yansıtmaktadır.

 


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap