Denizli Belediyesi Hizmet B.

DENİZLİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

 

Belediye binaları demokrasinin mekanlarıdır. Katılım düşüncesinin uzantısı olarak Meclis kent parlamentosu olarak simgesel bir öneme sahiptir.

Bununla birlikte sıradan bir vatandaş için Belediye, esas  olarak sokakla ilgilidir. Bu nedenle çoğu zaman belediyecilik ironik bir anlamda “ kaldırım yapmak” olarak adlandırılmıştır.  Sokağın insanın sosyal, psikolojik ve kültürel boyutunu belirleyen  en önemli kentsel mekanlar olduğu düşünüldüğünde bu durum daha iyi anlaşılmaktadır. Bu nedenle soksk oluşumu üzerinde çok boyutlu düşünmek gerekmektedir.

Çünkü;

Sokak  karşılaşma  demektir,

Sokak  selamlaşma  demektir,

Sokak  çatışma  demektir,

Sokak  yüzleşme  demektir,

Sokak  diyalog  demektir.

Sokak ve insanı tanımlayan bu kavramlar mimari kültür için de geçerlidir. Bu nedenle  sivil mimarlık örneklerinin sokakla diyalog halinde olduğu, sokakla selamlaştığını ve bu düşüncelerle mekanın bir  varlığa dönüştüğü görülmektedir.

İşte bizim Denizli Belediye Hizmet Binası için hazırladığımız temel konsept ; sokakla  90 derecelik bir duruşla  ancak gölgesi aracılığıyla ilişki kuran bir yapı yerine  sokağa doğru yönelerek, sokaktakini saran, ona sokakta bir niş içinde bulunduğu duygusunu yaratan bir yapı tasarlamaktır.

Bu anlayış yapının üst yüzeyinin biçimlendirilmesinde de sürdürülmektedir. Üst yüzey yapısı ;zemindeki  kullanıcılar için fiziksel koşullardan   koruyan bir çatıdan çok güçlü bir aidiyet, vurgu ve buluşma  noktası yaratan bir mimari elemana  dönüşmektedir.

Çünkü tarihsel süreçte bütün kent merkezleri özel yapılarla anılmaktadır. Landmark olarak tanımlanan bu yapılar kentin simgeleridirler.

Denizli Belediyesi Hizmet Binasının kent merkezi içinde yer alan bir bölgede , ancak ana ulaşım aksının gerisinde ve  çaprazında  olması ciddi bir algılama sorunu yaratmaktadır. Öte yandan mevcut binanın yıkılması ile ortaya çıkan açık alan bir kent meydanı kullanımına dönüşecektir. Bununla birlikte yolun karşısındaki cami önündeki yeşil alanın bu alanla mekansal bir bütünlük oluşturacak biçimde tasarlanması istenmiştir.

Söz konusu iki alan bir yaya allesi ile birleştirilerek hem hizmet binasına bir yönlenme sağlanmış, hem de  yer altı çarşısı için bir aks yaratılmıştır.

 


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap