Denizli Hükümet Konağı

DENİZLİ HÜKÜMET KONAĞI MİMARİ PROJESİ VE YAKIN ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ YARIŞMASI

 

Tarihsel ve kültürel açıdan irdelendiğinde Denizli  ili  sosyal ve ekonomik açıdan  her dönemde bir merkez olma  özelliği göstermiştir.  Kentin sahip olduğu doğal yapı ( gerek eko sistem gerek se jeolojik yapı)  zaman zaman  kentin fiziksel olarak  zarar görmesine neden olsa da  her zaman yeni başlangıçlar için de  bir fırsat yaratmıştır.

Uzay fotoğraflarına  bakıldığında  kentin ulaşım sistemi açısından bir düzeni olduğu görülmektedir. Ne var ki  özellikle kent içi ulaşım açısından  diğer kentlerde karşılaşılan  sıkışıklık duygusu Denizli’ de de  yoğunlukla hissedilmektedir.

Özellikle  Cumhuriyetin ilk 50 yılında yapılmış yapıların ( kamusal yapılar; eğitim/ yönetim) yeşil sistemi  içinde konumlandığı  fark edilmektedir.

Öte yandan kent bütününde  yağ lekesi gibi öbek öbek duran yeşil  dokunun  oran olarak düşük olmamakla  birlikte  kentsel  doku içinde  bir sistematiğin olmadığı görülmektedir. Bu nedenle  mekansal gelişim ve  etkileşim  şemasında da  gösterildiği gibi  kentin  Tarihi lise, Çınar meydanından başlayarak, Hükümet konağı, kale içi bölgesi,  ve antik  Leodikia bölgesine  kadar uzanan aksı ana omurga olarak değerlendirilmek durumundadır.

Bölge  için bir anlamda  kenti onarma hamlesi olarak yorumlanabilecek bu tasarımda mekansal  kuruluşun temel  öğesi  ise sütunlu caddedir. Gerçekten de antik dönem kentleri irdelendiğinde hemen hemen tümünde  sütunlu  caddenin olduğu ve  mekanların bu cadde etrafında  geliştiği görülmektedir. Bizim  önerimizde  sütunlu cadde  diye tanımladığımız omurga  öndeki yapı bloklarının arkasında gelişmekte , bir uçta tramvay  durağı ile  diğer uçta otogardan gelen yan yola bağlanmaktadır. Bu iki uç aynı zamanda  yer altı otoparklarının ve yaya  hareketinin de esas omurgasını oluşturmaktadır.

Sütunlu cadde etrafındaki mekansal  kuruluş ise esas olarak öndeki yapısal  doku ( kongre merkezi, yönetim- oda kütüphanesi, meydan, müze) ve amfi tiyatro ile yeni hükümet konağı ve kent  bahçesi şeklinde tanımlanmaktadır. Sütunlu cadde  bu öneride alış-veriş, eğlence, kültürel etkinlikler için kullanılacağı öngörülmüştür. Bu amaçla  kotlardan yararlanarak kolay  ulaşılır  mekansal düzenlere  yönelinmiştir.

 


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap