Düzce TSO Binası

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI BİNASI  

Ticaret ve Sanayi odaları  en önemli sivil toplum örgütlerinden biridir. Bu nedenle Ticaret ve Sanayi odaları  hizmet binaları odaların misyonunu ve vizyonunu yansıtmalıdır. Düzce Ticaret ve Sanayi odası hizmet binası hem fiziksel çevre koşulları ve imar durumunu, hem de odanın toplumdaki öncü konumunu yansıtacak biçimde tasarlanmalıdır.

Bir köşe parseli konumunda olan proje alanı eski İstanbul caddesine paralel olarak belirlenen bir aksla ikiye ayrılmıştır. Bu aks merkezi bir mekanı tanımlarken aynı zamanda işlevsel birimleri de yönlendirmektedir. Söz konusu aks üzerinde sergi, kokteyl, vb. gibi işlevlerin yer aldığı esas giriş holü konumlanırken  bu alan ikinci katta ticaret ve sanayi odası meclisi ile taçlanmaktadır. Zemin altındaki katlarda ise sırasıyla;  bağımsız olarak ta çalışabilen yemek salonu, ve yine bağımsız olarak çalışabilen çok amaçlı salon ve fuayesi yer almaktadır. Çok amaçlı bu orta aksın eski İstanbul  caddesi yönünde kalan bölümünde sosyal tesis bölümlerinin bağımsız çalışmasına olanak veren bir tür saklı bahçe konumundaki avlu yer alırken, birinci katta yönetim kurulu ve genel sekreterlik bölümleri; ikinci katta ise meclis fuayesi ve meclisle ilgili birimler yer almaktadır. Bu orta aksın kuzey tarafında kalan bölümler ise Ticaret ve Sanayi odası programında verilen diğer işlevsel birimleri barındırmaktadır.2. Söz konusu yerde tasarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’na yönelik gerek “yer” in gerekse yapının politik boyutuna ilişkin bir pozisyon geliştirmek.
Tema: “Stoa, Agora ve Eklesia”
Özellikle üyelerle birinci derecede ilişkili olan sicil servisi bölümü zemin katta  kuzeydeki  bu bölümde konumlandırılmıştır.                                                                                                                    

Burjuvazi ; tarihsel süreçte ekonomik açıdan birinci uğraşı olan ticaret ve sanayi faaliyetlerinin  yanı sıra toplumların sosyal, kültürel ve politik yaşamlarının da esas  belirleyicisidir. Bu nedenle  Düzce Ticaret ve Sanayi Odası için tasarlanan bu yapı  imar durumu, depremsellik, fiziksel çevre, çağdaş yaşam, kent kültürü vb. gibi konulara duyarlı bir yaklaşımı sergilemelidir.

Çatı katı, çatı bahçeleri, saklı bahçe vb. gibi  projenin ana fikrini oluşturan  kararlar  bu anlayışın yansımaları olarak değerlendirilmiştir..Proje modüler bir cephe anlayışını yansıtmaktadır. Projede brüt beton, yüksek yoğunluklu ahşap kaplama,  çelik – cam birincil malzemelerdir.

 


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap