Çankaya Belediyesi Hizmet Binası

ÇANKAYA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

Proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ulusal mimari proje yarışmasında 4. mansiyon almıştır. Belediye Hizmet Binası için ayrılmış olan alan, İstanbul kentinin yeni gelişme bölgelerini bağlayan çevre yolu güzergahı üzerinde önemli bir noktada yer almaktadır. Kentin tarihsel gelişmesi boyunca büyük değer taşıyan bu alanda bugün Hürriyet Abidesi ve Parkı geniş bir bölgeyi kaplamaktadır. Bu nedenle yarışma alanında yer alan değerli bitki örtüsü ve anıt odaklı park projenin tasarım kararlarının alınmasında önemli konulardır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası için “yer ” tematik anlamda iki açıdan önemle değerlendirilmiştir.

1. Söz konusu yerin belleğine dönük bir çağrışım adeta dışavurum.
Tema: “Haliç’e İnen Gemiler”

2. Söz konusu yerde tasarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’na yönelik gerek “yer” in gerekse yapının politik boyutuna ilişkin bir pozisyon geliştirmek.
Tema: “Stoa, Agora ve Eklesia”

Çankaya Belediyesi Başkanlık Hizmet binası, sanat merkezi ve Ulvi Cemal Erkin Konser salonu bina kompleksi üç esas bölümden oluşmaktadır.bu üç esas bölüm çevresel veriler, yol ve kot ilişkileri ve kent bütünü ile kurulan anlamsal ve kavramsal analizler sonucunda kütlesel bütünlüğe ulaşılmıştır.Projenin mimari konseptini “ müzik kutusu “ oluşturmaktadır. Dışarıdan görülebilir nitelikte tasarlanan konser salonu bir ışık ve ses kaynağı ( müzik kutusu) şeklinde düşünülmüş olup tıpkı ses kaynağından çıkan melodilerin ritmik yapısını duyuyormuş gibi algılanmasını sağlamak için salonun gövdesi bir ışık kaynağı olarak tasarlanmıştır. Işık kaynağından çıkan ışık huzmeleri projenin mimari elemanları olan yan ve üst  perde duvarlardan yayılmaktadır. Söz konusu ışık kaynağı özellikle akşam ve gece konserleri için çalınan bestelerin ritmik yapısına bağlı olarak renklenmekte ve böylece mekanın kendisi ses ve ışık aracılığıyla görülebilir ve dinlenebilir bir nitelik kazanmaktadır.

Turan Güneş Bulvarı en önemli çevresel referanslardır. Öte yandan arazinin her iki yanında kalan ilköğretim okulu ve benzin istasyonu mimari biçimlenişte dikkat edilmesi gereken konulardır.

Bu verilerden hareketle Tiflis caddesi ile Turan Güneş bulvarını birbirine bağlayan bir iç sokak ve onun çevresinde gelişen diğer mekansal organizasyonlar projenin genel kurgusunu oluşturmaktadır. İç sokağın bir tarafında konser salonu ve küçük salon konumlandırılırken diğer tarafında sanat merkezi konumlandırılmıştır. Başkanlık Hizmet binası ise giriş aksı organizasyonu olarak benzer şekilde Tiflis caddesi ile Turan Güneş bulvarını birbirine bağlamaktadır. Ancak bu bölümün Tiflis caddesi yönünde sanatçı girişleri planlanırken Turan Güneş Bulvarından ise Başkanlık girişi planlanmıştır. Konser salonu ve küçük salona ait servis mekanları Tiflis caddesi yönünde planlanırken bu mekanlara ait fuayeler düşeyde mekansal süreklilik yaratacak şekilde galerilerle birbirine bağlanmaktadır. Sanat merkezi ise park yönünde konumlandırılmıştır. Buradaki mekanların kullanım biçimi ve yoğunluğu düşünüldüğünde parkla işlevsel ve görsel ilişki kuracak biçimde kurgulanmıştır. Bu bölümde yer alan katlardaki teraslar ritmik bir düzen içersinde organize edilmiştir.

 

 


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap