Cebeli Seyir Tepesi

CEBELİ SEYİR TEPESİ 

Cebeli Tepesi Gazipaşa’nın sosyo- kültürel yaşamında önemli bir konuma sahiptir. Gazipaşa yerleşkesi ile  Akdeniz arasında konumlanmış tepe özellikle tarihsel ve doğal  özellikleri ile  kent için önemli bir referans noktasıdır. Ne var ki mevcut kullanımda tepede yer alan kimi mekansal düzenlemeler Cebeli tepesinin sahip olduğu potansiyel  cazibe merkezi konumundan uzaklaştırmaktadır.

İşte Cebeli Tepesinde tasarlanacak simgesel bir yapı,  tepenin ve kentin fiziksel, doğal ve kültürel özellikleri ile işlevsel beklentileri yansıtmalıdır.  Bu nedenle önerinin konsepti “Tepeyi Taçlandırmak” olarak belirlenmiştir. Simgesel yapı aracılığıyla tepe bölgede yaşayan karetta karetta kablumbağalarının  fiziksel görüntüsünden esinlenerek tasarlanan bir formla taçlandırılmıştır.

Bu amaçla  elips formunda geniş, eğimli bir saçak ve onun iç hacminde adeta kaplumbağa formundan esinlenilmiş ahşap bir strüktür tasarlanmıştır. Proğramın esas üç başlığını oluşturan kafeterya, toplantı salonu ve kır düğünü işlevi elips form içinde açık ve yarı açık alanlar düzeni içinde konumlandırılmıştır.
Projede  panoramik podyum diye tanımlanan  seyir olanaklı ,merdivenli  saçak altı mekanı kullanıcıları hem güneşten korumakta, hem de güçlü bir yarı açık mekan tanımlamaktadır. Öte yandan söz konusu eğimli saçak üzerinde tasarlanan deniz feneri yörüngesi kentin antik  döneminden buyana  taşıdığı tarihsel konumuna ve  denizle olan ilişkisine bir gönderme yapmaktadır.

Tasarımın iç hacmi  çok amaçlı buluşma noktası olarak tanımlanmıştır. Bu alan hem kentliler, hem de konuklar için tepeye ulaşıldığında tepenin sunduğu eşsiz panaromik görüntü dışında, tepenin mimari anlamda  sunduğu eşsiz bir mekansal deneyimi  yaşatması amacıyla tasarlanmıştır.

Organik formlarla biçimlenmiş işlevsel alanlara elips formu örten kubbemsi bir ahşap strüktür eşlik etmektedir. Gölgeli bir iç mekan fikrinden hareketle tasarlanan bu iç mekan daha önce de değinildiği gibi kaplumbağa formundan esinlenilmiş olup “Cebeli Tepesini taçlandırmak”  temasını mimari anlamda tamamlamaktadır.

 

 


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap