İzmit Sahili Peyzaj Projesi

İZMİT SAHİLİ PEYZAJ VE KENTSEL TASARIM PROJESİ  

  1. Kolye / Ekolojik Koridor

Esas Etkinlik Omurgası;  Bütün işlev alanlarını birbirine bağlayan sürekli yaya aksı. Bu aks üzerinde yeme/ içme / gezme- dinlenme-seyir, kültürel eylemler, tematik ve bilgi parkları, seyir kuleleri ve alan içi gezinti yolları ile raylı sistemi barındırmaktadır.Omurga üzerinde yer alan mimari düzenlemeler hem güçlü bir peyzaj  düzenlemesi için zemin yaratmakta, hem de farklı yaş grubundaki kullanıcılar için güçlü bir rekreasyonel kullanım sunmaktadır Körfez için adeta bir kolye görünümünde olan bu omurgaya farklı işlevleri temsil eden açık ve kapalı kullanım mekanları takılmaktadır.

  1.  C Bölgesindeki korunması gerekli sulak alanla A bölgesindeki esas etkinlik omurgası arasında kalan bir tür tampon bölge konumundaki  kentsel yeşil alandır.Bu bölge  kamusal genel kullanıma dönük bir işleve sahiptir. Serbest gezinti, piknik alanları, eğitici çocuk alanları, açık hava gösteri alanları, tematik park ve yeme içme alanlarına sahip olan bu bölge körfez manzarasına açılan bir sahne görünümündedir. Bu nedenle boylu bitkiler belirli akslarda ve lineer olarak gruplandırılması öngörülmektedir.
  1. Korunması gerekli sulak alan;

Körfez bölgesinde korunması gerekli sulak alan olan bu bölge tamamen kendi doğal yapısı içinde bırakılmıştır. Flora ve faunasının B bölgesi ile birlikte planlanarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bölgeye kontrollü bir gezinti/ öğrenme amaçlı ahşap yürüyüş yolları planlanmaktadır.Xo. Esas etkinlik omurgası olan kolyeye asılan ilk işlev alanıdır. Kıyı kullanımına açık olan bu bölge tümüyle yaya kullanımına ait olup spor alanları ve  yeme-içme alanlarına sahiptir.Bu bölgenin karayolu ile birleştiği noktada terminal alanı olup alan içi raylı sistem güney terminali bu noktada bulunmaktadır.Aynı zamanda bisiklet turları da bu noktadan başlamaktadır.X1.  Kolyeye takılan ikinci bölümden oluşan alandır.  Bu alan ulusal ve uluslar arası spor karşılaşmalarına hizmet verecek biçimde kapalı spor alanları ile açık spor alanlarından oluşmaktadır.Tümüyle yaya kullanımına sunulmuş olan bu  bölüm zemin altı otoparkları beslenmektedir.

X2. Kolyedeki üçüncü bölüm olup alanda korunması istenen turizm kompleksinin ( Grand Yükseliş otel )  bulunduğu bölgedir.  Bu bölge  açık ve kapalı kullanımları ile tümüyle turizm kullanımına  sunulmuş olup otel binasının cephe iyileştirmeleri öngörülmektedir. Projede  bir park kullanımı içinde olacak biçimde tasarlanmıştır.

X3. Kolyeye takılan dördüncü bölümdür. Bu bölüm spor alanlarının devamı niteliğinde olup olimpik kapalı spor salonu ve açık  spor alanlarından oluşmaktadır. Peyzaj içinde yaya kullanımı öncelikli olarak tasarlanan bu bölüm yeme içme alanları ile  desteklenmektedir.

X4. Kolyeye takılan beşinci bölümdür ve  olimpik ölçülerinde tenis salonu ve açık tenis kortlarının peyzaj içinde konumlandığı bölgedir.

X5-X6. Projede bitki koleksiyon parkı tasarlanmış alandır. Bu bölüm proje alanında X11 bölümünde de tekrar etmektedir. Halkı ve öğrencileri bilinçlendirmek,  bilgilendirmek ve doğayı tanıtmak amacıyla çeşitli seminer ve gösterilerin yapıldığı  alanları barındıran bu bölüm kolye üzerinde de tekrar etmektedir.

X7. Kolyedeki 8. bölümdür. Fuar alanı kompleksinin devamı niteliğindedir. Açık ve kapalı alanları strüktürel bir örtü altında bir araya getirmektedir. Farklı pavyonlardan oluşan açık alanlardır.

X11.Kolyenin son bölümü olup körfezin batı bölümünü,seka parktan başlayarak esas etkinlik omurgasına  taşımaktadır.Bu  bölüm kendi içinde  kıyı ve x10 bölümü arasında ki alan olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.Kıyı bölümü  arazi ıslah çalışmasının ardından daha çok  kıyı kullanımına ayrılmış olup sosyalşkültürel ve rekreasyonel işlevleri barındırmaktadır.Aynı zamanda su sporları izleme noktaları da bu alan üzerindedir.Diğer bölüm ise daha çok tematik parklar doğa bilgi bahçelerinden oluşmaktadır.x11 bölümü içinde yer alan sosyal-kültürel işlevli odak bir yapı bulunmaktadır.Balık lokantası açık alanlar ve bir toplantı salonuna sahip bu mekan çok işlevli bir kullanıma sahiptir.Yaklaşık 200 kişilik nikahlar,çeşitli toplantılar,iş yemekleri ve kır düğünü gibi kullanımlar için geniş bir saçak ve ahşap kubbe strüktür altında bir araya getirilmiştir.

 


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap