Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ

RUHSAL RESTORASYON İÇİN MİMARİ MEKAN TASARIMI

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesi yaklaşık 9.7 hektarlık çam ağaçlarının oluşturduğu koruluk bir alanda bulunmaktadır. Yerleşke farklı zamanlarda yapılmış birçok binaları barındırmaktadır. Bu binalarda psikiyatri, çocuk psikiyatrisi, nöroloji ve bağımlılık alanlarında poliklinik ve yataklı kliniklerde hem hizmet verilmekte hem de uzmanlık ,eğitim ve araştırmalar yapılmaktadır. Proje alanının ruh ve sinir hastalıkları tedavisi için güçlü potansiyeller sunmasına karşın mevcut  mekânsal düzenlemenin  bu potansiyelden  yararlanacak bir anlayış ve mekânsal kaliteden uzak olduğu görülmektedir. Bu amaçla mimari konsept  mevcut potansiyelleri kullanan  terapötik(tedavi edici)ortam yaratmak olarak belirlenmiştir.

Konsept doğrultusunda psikiyatrik tedavi için yeni ve yenilikçi bir ortam yaratırken araştırma, eğitim, öğretim, bilgi paylaşımı ve tedavi süreçlerinde  yeni teknolojilerin kullanımı için en uygun koşullar araştırılmıştır. Fiziksel ortamın tasarımında  hasta bireyler için insan ölçeğinde, samimi bir yaşam alanı olması, güvenli ve refah bir  ev atmosferini  yansıtması  temel kabuldür.

Proje üç amacı gerçekleştirmektedir.

1)Mimari kaygıları İnsanlar için (hasta, personel, öğrenciler)  kaliteli ve değerli bir yaşam alanı tasarlamak için yönetmek. Bu amaçla hastanede geçirilen uzun süreli konaklamayı   restoratif bir süreç  bağlamında değerlendirip, iç ve dış mekan tasarımlarını terapötik etki yaratacak biçimde kurgulamak. Bu amaçla mevcut peyzaj varlığı olumlu ve olumsuz yönleri ile analiz edilmiştir. Yoğun  ve yüksek ağaç dokusu hastalar için en gerekli ‘’Gün ışığını’’ etkin kullanabilmek için nasıl değerlendirilebileceği üzerinde durulmuştur. Programı oluşturan ünitelerin sayısı ve alan üzerinde yerleşilmeye uygun bölgelerin kısıtlığı nedeniyle tüm zemin katlar bir ‘’karşılama ve hoşgeldin’’ mekanı olarak yorumlanmıştır. Özellikle ruhsal restorasyon için evlerinden yabancı bir ortama uzun süreli konaklama için gelen hastalar için güvenli, konforlu ve yabancılaşma duygusu yaratmayan aksine terapötik bir ortamın yaratılması amaçlanmıştır.Bilindiği gibi terapötik ortam sağlık hizmeti gereksinimi olan birey için en güvenli, konforlu, günlük yaşam aktivitelerini en rahat şekilde sürdürebileceği, tedavi hizmetlerini en iyi şekilde alabileceği ortamdır. Hasta bireyin hastaneye yatışı ile kendi yaşam alanından uzaklaşıp yabancı bir ortama gelmesi yaşam kalitesinde  problemlere yol açabilmektedir. Bu durum bireyin çeşitli engellerle karşılaşmasına neden olabilmektedir. Terapötik ortam tüm bu sorunları ortadan kaldırmak için gerekli mimari tasarım yaklaşımıdır.

2)Profesyonel ve güvenlikli bir psikiyatrik tedaviyi desteklemek için açık ve işlevsel bir düzen tasarlamak. Psikiyatri kliniklerinin amacı hastanın hastaneye yatmasına neden olan psikiyatrik problemi  fark etmesini  ve iyileşmesine yardım etmektir. Bu nedenle hastaneler yenilikçi ve profesyonel ekiplerin  en uygun  ve yaratıcı ilham veren fiziksel ortamların tasarlanması hem hastalar hem de çalışanlar açısından çok önemlidir. Erenköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesi, kadın. erkek, çocuk psikiyatri, nöroloji ve bağımlılık klinikleri ile poliklinik hizmetlerinin veridiği kompleks bir yerleşkeye sahiptir. Bu yerleşke içinde bir ortak uğraş terapi avlusu etrafında tasarlanmış  çeşitli bahçeler bulunmaktadır. Bahçelerin her biri özel kliniklerin akut ve iyileşme sürecinde kullandıkları bahçelerdir. Bahçe içinde klinikler salt bir konaklama ünitesi olmasının dışında kendilerini gerçek yaşama hazırladıkları evleri olması amaçlanmıştır.

3)Mevcut yeşil doku, binalar ve diğer peyzaj  ögeleri ile bütünleşen  yeni ek yapıların ulaşım, erişim ve yaşam alanları bağlamında bir master  plan oluşturmak

Erenköy yerleşkesi 9.7 hektar büyüklüğünde içinde yoğun ve yüksek çam ağaçlarının bulunduğu bir yerleşkedir. Korunması istenen yapılar ve öngörülen programı mevcut bitki varlığına zarar vermeden  gerçekleştirmek projenin esas kabullerinden biridir. Bu amaçla alan içi ulaşım kararları mevcut yol izleri tutularak verilmiştir. Öte yandan alan içinde bahçe çevresinde  küçük elektrikli araçlarla transfer işlenin yapılması öngörülmüştür

 

 


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap