İBB Hizmet Binası

İBB HİZMET BİNASI  

Proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ulusal mimari proje yarışmasında 4. mansiyon almıştır. Belediye Hizmet Binası için ayrılmış olan alan, İstanbul kentinin yeni gelişme bölgelerini bağlayan çevre yolu güzergahı üzerinde önemli bir noktada yer almaktadır. Kentin tarihsel gelişmesi boyunca büyük değer taşıyan bu alanda bugün Hürriyet Abidesi ve Parkı geniş bir bölgeyi kaplamaktadır. Bu nedenle yarışma alanında yer alan değerli bitki örtüsü ve anıt odaklı park projenin tasarım kararlarının alınmasında önemli konulardır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası için “yer ” tematik anlamda iki açıdan önemle değerlendirilmiştir.

1. Söz konusu yerin belleğine dönük bir çağrışım adeta dışavurum.
Tema: “Haliç’e İnen Gemiler”

2. Söz konusu yerde tasarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’na yönelik gerek “yer” in gerekse yapının politik boyutuna ilişkin bir pozisyon geliştirmek.
Tema: “Stoa, Agora ve Eklesia”
Bu anlamda Sultan 2. Mehmet’in İstanbul Kuşatması sırasında otağını kurduğu yerlerden biri olan bu alan İstanbul Kuşatması’nın başarıyla sonuçlanmasındaki yaratıcı düşünceyi “Haliç’e İnen Gemiler” temasıyla tasarıma yansıtmak bizim için önemli bir başlangıç oluşturdu. İstanbul’ un silüetler şehri olması, yerin bakı zenginliği tasarımı bu özelliklerin her mekansal oluşuma doğrudan yansıtılmasını zorunlu kıldı.

İkinci üst tema Agora ve Eklesia’ nın kurgulanmasında demokrasinin mekansal oluşumunu yansıtan yerel yönetim yapıları ve demokratik yaşamın düşünsel unsurları dikkate alındı. Bu anlamda Abide-i Hürriyet Meydanı ve bu meydanda demokratik yaşamı eyleme geçirmeye çalışanların anısını yansıtan anıt ve anıt alanının agora ve eklesia mekanları ile bütünleşmesi ve demokrasinin en önemli özelliği olan diyalog bu çalışmada mekanlar arasında yaşama geçirildi. Program kurgusunda hizmet binasının hiyerarşik işlevi tasarıma yansıtıldı.

Yoğun ağaçlık ve anıtların olduğu yarışma alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası tasarlanırken biçimsel bir kaygıya düşülmeden, soyut prizmatik formlar kullanıldı ve bu formların teknolojiden de yararlanarak geliştirilmesi çalışmanın her adımında sürdürüldü. Kağıthane Caddesi’nden parkı yürüyerek yapıya ulaşılması ve böylece yapının girişleri için bir boşluk algılanırken, alt kottan gelen dairesel bir boşluktan her adımda alandaki anıtın ve peyzaj düzenlemelerinin algılanması sağlandı.

 


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap