Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm

GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM  

Planlama//Mühendislik//Mimarlık

Tasarım ve Yerleşim kararları ‘Akıllı’ olmadıkça Akıllı Bina , Mahalle veya Kentten bahsedemeyiz. İzmir gibi nemli-sıcak bir bölge için Rüzgar Yönü önemli bir tasarım girdisi olmaktadır. Yapılan araştırmalarda bir binanın soğutma maliyeti ısıtma maliyetinin 10 katına yakındır. Bu bize doğal iklimlemdirmenin ekonomik önemini açıkca göstermektedir.

Bu anlamda; planlama için etkin rüzgar yönüne doğru bir yönelim esas oluşturmaktadır.Tasarım alanı içerisinde oluşturulan Rüzgar Koridorları sayesinde alanın bütününe yayılan bir doğal havalandırma bölgesi elde edilmektedir..

Uzundere su yatağının canlandırılarak rekreasyon odağına dönüştürülmesi (Su sporları, yüzme , balık tutma, yürüyüş parkurları, piknik alanı) tasarım kurgusunun ana hedeflerindendir.

Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri

1.Sürdürülebilirlik kapsamında momentum kullanılarak araç hareketi ile elekrtik üretmekten bir çok alana kadar kullanılabilecek yüzlerce malzeme tipolojisi bulunmaktadır.

Yalnız uygulama kolaylığı teknolojik elde edilebilirliği ve geri dönüş kazanımı en yüksek yüzdeye sahip olması sebebiyle asfalt ve kaldırım taşları incelenmiş ve bu iki malzeme özelinde detay verilmiştir.

2. Yerleşme özelinde kullanılacak yapı malzemeleri hem yapım sistemi hemde karbon salınımı düşük olan kompozit malzemeler geliştirilerek ekonomik/estetik / brütalist yaklaşım esas alınacaktır.

Ulaşım planlama ve Yönetim

Toplu taşımayı teşvik etme , otoparkların kümelenmiş olması , tasarım alanında ‘Merkez’ olarak tanımlanan alandan birçok birime motorlu vasıta ile değil de yaya ve bisiklet olarak gidilebilmesi ‘Yürünebilir Mahalle ‘ anlayışı ile bütün bunların biraya getirilmesi sürdürülebilirlik kapsamında ele alınıp, planlı bir biçimde tasarlanmıştır.


Su Yönetimi

Sürdürülebilir konusunda su yönetimi Yağmursuyu ve GRİ su yönetimi olarak 2 ye ayrılmaktadır. Gaziemir bölgesi özelinde ; Atık sular çeşitli ekolojik aşamalardan geçilirilerek kent peyzajında ve WC rezervuarlarında geri kullanıma dahil edilmektedir. Yapılardaki gri su kullanımı ise filtrleme ve depolama gibi birtakım biyolojik aşamalardan geçirildikten sonra tekrar yapı içi su kullanımına dahil edilmektedir. Nasıl dahil edileceği konusu diyagram ve kesitlerle anlatılmıştır. Gerek çatı peyzajı toplanan gerekse geçirgen kaplamaya sahip asfalt ve kaldırım gibi yüzeylerden toplanılan su kent peyzajında kullanılmaktadır.

Uzundere su yatağının sürdürülebilir su yönetimi bağlamında beslenerek canlandırılması ve rekreasyon odağı olarak kullanılması sürdürülebilir su yönetimini hedeflerindendir.

Enerji Üretimi ve Yönetimi

Enerji kullanımı , üretimi ve cinsi sürdürülebilirlik açısından en hayati konulardan biridir. Yenilenebilir enerji anlamında Güneş bölge ölçeğinde önemli bir değere sahiptir. Yanda verilen grafiklerde yapılan analizler sonucu bu konunun mümkün kılınabilir bir noktaya ulaştığı ifade edilmektedir.

TEİAŞ verilerine göre 4 kişilik bir ailenin yıllık elektrik tüketimi 3000 kwh dir. Gaziemir ilçesinin yıllık güneş enerji potansiyeli için Güneş Atlasına baktığımızda (poliklistrin cinsi hücre için) yıllık üretim 22.000 kwh dir. Çatı yüzeyi ortalama bir değer olarak 400 m2 olarak kabul edildiğinde,üretilen enerji 88.000 kw saate ulaşmaktadır. Yapılan konutlarda ortalama tüketim yıllık 120.000 kw saat olduğu düşünülürse elektrik ihtiyacının % 75 i sadece güneş pilleri ile karşılanabilmektedir.

Atık Yönetimi

Yerleşmede atık yönetimi 1- Evsel atıklar 2- Atık öncesi döngü senaryolarını içermektedir. Bu bağlamda kat organizasyonu ve altyapı organizasyonu evsel atıkların ayrıştırılması , dönüştürülmesi süreçlerini içermektedir. Ancak asıl politika atık öncesi döngüyü içermektedir. Bilindiği gibi Atık Öncesi Döngü; ortaya çıkarılmak istenen ürünün, nasıl ve hangi aşamalardan geçtiğini göstermektedir. Her aşamada hedef ürün için çeşitli kaynaklar kullanılmakta olup söz konusu aşamalar doğadan aldığı ürünü geri doğaya kazandırmamakta hatta kaynaklar üzerinde negatif etki oluşturmaktadır.

Bu kapsamda yapılabilecek en etkin önlem ‘Atık Sonrası Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ‘ grafiğinde ifade edildiği gibi; ürünün kullanımını azaltma ve ürünü tekrar kullanmaktır. Bu en etkili sürdürülebilirlik yaklaşımı iken ürünün doğada ‘ yok edilmesi ‘ en son tercih edilecek seçenek olmaktadır. Bu amaçla atık öncesi döngü politikasını yansıtan kentsel donatılar tüm peyzaj ve yapı ölçeğinde eylem planı olarak uygulanması öngörülmektedir.


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap