Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YERLEŞKESİ 

Mimari Konsept

Topoğrafik ve bitkisel verilerle  çevresel analizler sonucunda belirlenen bölgede yerleşke için mimari konsepti  dış sofa çevresinde gelişen kütlesel ve mekansal organizasyonlar oluşturmaktadır.  Konseptin dış sofa olarak belirlenmesinin nedeni yerleşim bölgesinin topografik yapısından ötürü hem kamusal yüze dönük bir seyir platformu oluşturması, hem de arsadaki koruluk alanı bir ön bahçe olarak kabul ediyor olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece mimari kompozisyon tıpkı dış sofalı evlerde olduğu gibi önde  bahçeye açılan bir sofa, arkada ise ofis blokları yer almaktadır. Makam bölümü ise tıpkı geleneksel türk evlerinde olduğu gibi bir cumba karakteri taşımaktadır.

Program organizasyonu

İhtiyaç programının yoğun , birbirinden bağımsız- birbiri ile ilişkili işleyen karmaşık bir yapısının olması, topoğrafyanın getirdiği zorluklar düşünüldüğünde basit, yalın,rasyonel ve kolay okunabilen bir organizasyona gidilmesi gerektiği düşünülmüştür. Bu amaçla program; merkezi giriş holüne takılan siyasi ve idari kanatlar çevresinde gelişirken, sosyal mekanların oluşturduğu birimler  bir alt kotta,yani dış sofa diye tanımlanan giriş platosunun altında, siyasi ve idari kanatlara ait düşey sirkülasyon birimlerinin eriştiği bölümde tasarlanmıştır.

 


Planlar incelendiğinde kuzey- güney doğrultusunda gelişen üçlü büro bloklarının olduğu görülmektedir. Sosyal merkez açısından  bu üçlü bloğun ortasını oluşturan bölüm yani idari ve siyasi  kanatların arasında kalan bölüm ortak kullanım alanlarıdır. Dış sofanın altındaki sosyal kullanım alanları  (brifing sal.,toplantı salonları, müze, sergi salonları)  ise hem dış hem de iç kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.

Öte yandan Dışişleri bakanlığının işleyiş şemasından da anlaşıldığı gibi  siyasi bölüm bakan,müsteşar ve 8 adet müsteşar yardımcısı  ile  22 adet genel müdürlükten oluşmaktadır.Özellikle  8 müsteşar yardımcısının  genel müdürlüklerle ilişkili  olması nedeniyle  siyasi kanat içinde yer alan  genel müdürlükler siyasi kanatın devamı olan  makam bloğu  üzerinde konumlandırılmıştır.

Makam Bölümü

Makam bölümü  topoğrafyada eğime dik  olarak konumlandırılmıştır. Doğal bitki örtüsüne  zarar vermemek için özel bir strüktürel çözüme sahip olan  bu bölüm  bir tür cumba yorumunu yansıtmaktadır. Makam bölümü kriz merkezi, sosyal merkez ve siyasi kanatla ilişkili olacak biçimde konumlandırılmıştır 

 


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap