Dışişleri B. Kongre Merkezi

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONGRE MERKEZİ BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Ankara / Türkiye / 2007

 

 Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Ankara  Karakuzunlar mevkiinde kendisine ayrılan arsa içersinde konumlanmaktadır.

Tasarımımızda yerleşkenin anlamsal boyutu; arsanın topoğrafik yapısı, bitki yüzeyi ve kentsel  konumu ile birlikte  programın iç dinamiklerinden kaynaklanmaktadır.

Yer Seçimi

Yerleşkenin yer seçimi  Levha 1’ de görüldüğü gibi topoğrafya ve eğim yönleri açısından üç bölüme ayrılmaktadır. 2 ve 3 nolu alanlar  farklı eğim yönlerinde , aynı yön içinde ( doğu yönü) kalırken, 1 nolu alanfarklı yön içinde kalmaktadır. Ankara –Konya yolunun esas aks olduğu düşünüldüğünde 1 nolu alan görüş alanı içinde olmayan bir yöndür.

Öte yandan Ankara’nın kamusal mekanları doğu yönünde  olup arsanın en üst  kotunu oluşturan kuzey/ güney sırtı boyunca görüş alanı içindedir.  TBMM, Cumhurbaşkanlığı köşkü ve diğer kamusal mekanlar doğu yönünde  kamusal bir yüz  oluşturmaktadır. Arsadaki 1 nolu yön bu kamusal yüze sırtını dönmüş konumdadır.

Mimari Konsept

Topoğrafik ve bitkisel verilerle  çevresel analizler sonucunda belirlenen bölgede yerleşke için mimari konsepti  dış sofa çevresinde gelişen kütlesel ve mekansal organizasyonlar oluşturmaktadır.  Konseptin dış sofa olarak belirlenmesinin nedeni yerleşim bölgesinin topografik yapısından ötürü hem kamusal yüze dönük bir seyir platformu oluşturması, hem de arsadaki koruluk alanı bir ön bahçe olarak kabul ediyor olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece mimari kompozisyon tıpkı dış sofalı evlerde olduğu gibi önde  bahçeye açılan bir sofa, arkada ise ofis blokları yer almaktadır. Makam bölümü ise tıpkı geleneksel türk evlerinde olduğu gibi bir cumba karakteri taşımaktadır.

Program organizasyonu

İhtiyaç programının yoğun , birbirinden bağımsız- birbiri ile ilişkili işleyen karmaşık bir yapısının olması, topoğrafyanın getirdiği zorluklar düşünüldüğünde basit, yalın,rasyonel ve kolay okunabilen bir organizasyona gidilmesi gerektiği düşünülmüştür. Bu amaçla program; merkezi giriş holüne takılan siyasi ve idari kanatlar çevresinde gelişirken, sosyal mekanların oluşturduğu birimler  bir alt kotta,yani dış sofa diye tanımlanan giriş platosunun altında, siyasi ve idari kanatlara ait düşey sirkülasyon birimlerinin eriştiği bölümde tasarlanmıştır.

 

 


Slide Background
Gülay USTA
Ayhan USTA
Ali Kemal ŞEREMET 


 

Copy link
Powered by Social Snap